Envolytics Policy

 

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån bolagets sociala påverkan och miljöpåverkan.

Därför ska vi:

 • arbeta aktivt för att alltid vara snälla.
 • inte värdera personer utifrån kön, etnicitet eller religion.
 • tillämpa principen lika lön för lika arbete.
 • årligen ge 1% av omsättningen till miljöprojekt.
 • spara företagets kapital i gröna fonder.
 • använda oss av miljövänligt webbhotell.
 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och hos våra kunder.
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer som delar vår syn.
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 • ständigt sträva efter att minska nyttjandet av våra resurser inom företaget.
 • ta oss till våra kunder med cykel och tåg – i den mån det är möjligt.