Är ni ett företag med många leverantörer?

Hur följer ni upp era leverantörers hållbarhetsarbete?

Envolytics -
En nytänkande hållbarhetsbyrå

- Digitaliserad och Datadriven​

Envolytics SDG - Ett digitalt verktyg för att mäta din hållbarhet.

Envolytics har tagit fram ett webbaserat verktyg, Envolytics SDG, för små och medelstora bolag för att mäta och utvärdera deras arbete inom hållbarhet. Verktyget ger dig en avstamp i hållbarhetsarbetet, och ett stöd för att kontinuerligt kunna följa upp förbättringsarbetet. Du får ett betyg, en rating, på hur bolaget presterar idag, och vilka områden ni enklast kan förbättra er inom. En analys består i ett frågebatteri, som tar ungefär en timme att besvara och du får en rating, ett resultat och en rapport direkt.

Är ni ett litet eller mellanstort företag som precis ska påbörja ert hållbarhetsarbete?

Är ni ett företag som kommit en bit på väg, men behöver få en vägledning i ert fortsatta hållbarhetsarbete?

Hållbarhetsredovisning - låt Envolytics vara er ledstjärna.

En hållbarhetsredovisning är ett sätt för ett företag att marknadsföra sitt arbete inom hållbarhet; vad man uppnått och vart man är påväg. Med hållbarhet avses företagets arbete i frågor om miljö och klimat; sociala ansvar, samt styrning och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsredovisningens målgrupp är investerare, kunder, medarbetare och leverantörer och ska klargöra de risker och möjligheter som olika hållbarhetsfrågor innebär för företaget. Hållbarhetsredovisningen ligger också till grund för det interna förbättringsarbetet.
 

Vem behöver och varför behöver man en hållbarhetsredovisning, och vad kan vi göra för er?

Envolytics Levels - Ett verktyg för uppföljning av ert och era leveratörers hållbarhetsarbete

Avtalsuppföljning av leverantörer inom hållbarhet är många gånger ett krav på stora bolag och bolag inom stat, region och kommun. Att göra en hållbarhetsanalys av leverantörer kan många gånger vara besvärligt och kostsamt och kräver en struktur. Envolytics Levels är en produkt som ger er underlagen och datat samlat på ett likriktat och strukturerat sätt. Undersökningsmetodiken är enkel och kraftfull – och tar i tid ungefär en timma att genomföra, med rätt kunskap om sin verksamhet.

Är ni ett företag med många leverantörer och behöver ett verkyg för att stötta er i er hållbarhetsuppföljning av dessa?

Är ni en koncern med många dotterbolag och behöver en metod att genomlysa hållbarhetsarbetet från ett koncernperspektiv?

Envolytics ESG Questionnaire - En snabb riskanalys av ett bolags hållbarhetsarbete

Generera din rapport snabbt – du har den direkt efter en företagsanalys genom Envolytics SDG-verktyget.

• För Due Diligence.
• För Finansieringlösningar med hållbarhetsrabatt.
• För Investerare

Rapporten fyller kraven från flera standarer, bland annat Carnegie/Spiltan.

Miljö- och hållbarhetsdiplomering

Vi Miljödiplomerar er på ett smidigt och tidseffektivt sätt enligt SUSA – Sustainable Standards, tidigare Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Miljödiplomeringen kommer visa era kunder och andra att ni har ett aktivt miljöarbete.

En miljödiplomering innebär att ni får ett miljöledningssystem på plats, och vi hjälper er att sömlöst integrera ert hållbarhetsarbete med verksamhetens befintliga ledningssystem.

 

Grundläggande Miljöutbildning
- i NanoLearning-format

En nano-utbildning är ett format där varje kurs-element bara tar några minuter att genomföra och kan göras i telefonen på väg till jobbet eller när man har lite tid över. Total tidsåtgång för kursen är någon timme. Vi skickar löpande ut dessa korta utbildningar till era medarbetare. Ni bygger fördjupad kunskap över tid och bygger grund för nästa steg.

En grundläggande miljöutbildning är ett obligatoriskt moment i en Miljö- och Hållbarhetsdiplomering.

Datadriven Automation

Vårt motto är Datadriven Automation. Vi brinner för förenkling!

Kvalité

Vi lägger alltid ett stort fokus på våra kunder och att leverera kvalité och mervärde.

Lång erfarenhet

Vi som startat envolytics har haft ledande positioner inom stora noterade bolag. Vi vet vad som krävs.

Databearbetning

Effektivisering och optimering ger snabba resultat.Vi behandlar datat tryggt och säkert.

Vad kostar det?

Vi gillar verkligen att prata och kommunicera med våra kunder och vi gör det gärna via det medium som passar just dig bäst.

Kontakta oss på kontakt@envolytics.se eller via formuläret här intill – så bokar vi in ett samtal, teams-möte eller en enkel mailväxling.

 

Kontakta oss:

Kontakta Envolytics