ESG fortsättning

Begreppen Social, Ekologisk och Ekonomisk hållbarhet förekommer även ofta på engelska då de blir Social, Enviromental and Governace, kort kallat ESG.

Många större företag och fonder analyseras utifrån ESG-perspektivet. ESG-rating går ut på att mäta företag och organisationer utifrån hur väl de mäter upp mot krav. Det kan handla om att återvinna tillräckligt mycket, ha en arbetsmiljöpolicy och arbeta för att minska sin klimatpåverkan generellt.

För denna utbildning har vi valt att fokusera på Ekologisk Hållbarhet (Enviromental i ESG-modellen), men begreppen går delvis ihop.