Feedback

Feedback
Hur upplevde du frågorna i Envolytics SDG hållbarhetsanalys? (1=helt irrelevanta, 5=väldigt relevanta)
1
2
3
4
5
Frågorna som beskriver er verksamhet
De miljörelaterade frågorna
Frågorna gällande social hållbarhet
Frågorna gällande bolagsstyrning
Övriga frågor gällande affärsmål och varumärke
Kommer ni att (1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt)
1
2
3
4
5
Anlita oss igen?
Rekommendera denna tjänst till andra?
Rekommendera oss som företag till andra?