testnew

Hållbarhetsanalys2
0% färdig
1 of 45

Välkommen till Envolytics hållbarhetsanalys.

Här kommer du under ca 45 minuters tid få möjlighet att svara på en rad frågor kopplat till ert miljö- och hållbarhetsarbete.
Varje fråga har ett antal svar kopplat till sig, välj det svaret som du anser passar bäst in på er verksamhet.
Om du är osäker svara det som känns närmast.

Ok? Då kör vi igång!