Miljösmarta tjänster och stöd till hållbar utveckling

Vi tror och hoppas att vi snabbare kommer att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att få ansvarsfulla och miljömedvetna konsumenter att enklare kunna hitta de producenter och tjänsteutövare som har samma syn på ekologisk tillverkning för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Världen behöver material som både är förnybara och återvinningsbara – en cirkulär bioekonomi – för att bromsa klimatförändringen och minimera avfall. 

Det finns idag en mängd företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och som erbjuder tjänster för såväl privatpersoner som företag. 

Under denna kategori har vi samlat information om vilka miljösmarta tjänster som finns samt de företag som erbjuder hållbara tjänster inom den cirkulära ekonomin, miljöbidrag som privatpersoner kan ta del av  samt erbjudanden från miljömedvetna banker som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi vill även tipsa om miljömedvetna installatörer & hantverkare  som kan hjälpa till att montera och installera miljösmarta produkter på ett ansvarfullt sätt.

Miljövänliga hemleveranser och transporter

  • Använd er av företag som fossilfritt levererar era varor ända fram till din dörr.
  • Enligt Warpnews visar en studie i Portland visar att utsläppen av växthusgaser minskar markant i staden när användning av el-cykel tar fart. Anledningen är att många av transporterna i annat fall skulle skett med bil eller buss.

Återvinning av byggmaterial

  • Golvåtervinning. vid installation av plastgolv kan det ibland uppstå så mycket som tio procent spill i form av tillskurna kanter och restbitar. Genom Golvåtervinning kan installationsspillet tas tillvara på ett miljöriktigt sätt.
  • hhhhh

Bidrag för investeringar i miljövänliga installationer, produkter eller tjänster

Beslutet, som fattades av riksdagen under hösten 2020, innebär att en skattereduktion gäller för arbets- och materialkostnader vid installation av ”grön teknik”. Det statliga solcellsbidraget ersätts av ett helt nytt grönt avdrag med start i januari 2021. Det nya gröna avdraget ger dig som privatperson reducerad kostnad när du köper solceller inklusive installation, vilket dras av direkt på fakturan. Du behöver alltså inte ansöka om avdraget eller vänta på att få pengarna utbetalda.

Skattereduktionen är på:

  • 15 % för solceller
  • 50 % för lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 % för laddningspunkter till elfordon (laddstation)