Miljösmarta & miljömedvetna produkter för ett hållbart samhälle

Utomhus.

Vi vill hjälpa konsumenter och företag att hitta och sammanföra hållbara och miljösmarta produkter med konsumenter inom utomhusområdet såsom Trädgårdsredskap, Solceller, Laddstolpar, Utomhusmöbler m.fl.

Vi vill även bidra till att tipsa och informera om nya trender, hållbara produkter, tips för att leva på ett mer klimatsmart sätt för att öka medvetenheten.

I den cirkulära ekonomin återanvänds produkter och återvinns material. Redan när man tar fram produkten tänker man på att den enkelt ska kunna lagas, uppgraderas, renoveras, ”omtillverkas” och återvinnas. I den cirkulära ekonomin bildas därför inget avfall.

Ytterligare en aspekt är att vi blir användare av produkter istället för ägare av dem. Vi hyr, lånar och delar, och på så sätt kan allting användas mer effektivt.

Ät miljövänlig mat

Maten vi äter påverkar planeten på många sätt. Här får du tips på hur du kan äta miljösmart och hälsosam mat, något som faktiskt oftast går hand i hand.

  1. Låt basen vara grön – njut av massor med mat och dryck från växtriket. Det är det viktigaste och enklaste du kan göra för att äta klimatsmart och hälsosamt.
  2. Toppa med lite kött & fisk – vi svenskar äter idag så mycket kött att det drabbar både vår hälsa och vår planet. Dra ned på mängden och välj ekologiskt kött eller svenskt naturbeteskött. Låt fisken vara märkt med MSC, ASC eller KRAV.
  3. Byt till eko – ju mer ekologiskt, desto mindre gifter och konstgödsel sprids. Bra för arbetarna, djuren, naturen och planetens hälsa. Och du undviker rester av bekämpningsmedel i din mat. Läs mer här.
  4. Åk smart till butiken – din bilresa till butiken påverkar generellt klimatet mer än dina matvarors resa till butiken. Gå eller cykla så ofta du kan, eller planera dina inköp så att du kan dra ned på bilåkandet.
  5. Kasta mindre – en tredjedel av all mat slängs. Planera dina inköp, använd rester och håll koll på matens livslängd. Bra för din plånbok och planeten. Här får du tips på hur du kan kasta mindre.