Grundläggande miljöutbildning

Grundläggande miljöutbildning är ett obligatoriskt moment för samtliga
anställda för diplomerade företag inom Svensk Miljöbas / Sustainable
Standards (SUSA)

Vi ger dig möjlighet att få en grundläggande miljöutbildning för att enklare kunna förstå vilka utmaningar och möjligheter vi står inför på miljöområdet.

Kursinformation

Kurs instruktör

admin admin Author

Grundläggande miljöutbildning

GRATIS