“Ni har krav att aktivt jobba mot ambitiösa miljö- och hållbarhetsmål utifrån ägarpolicyn och hållbarhetskrav. Era leverantörers miljö- och hållbarhetsarbete kan vara den största risken för er. Låt oss hjälpa er att göra en genomlysning av era leverantörers hållbarhetsarbete – och minimera risken. “

Hållbarhetstesta tre av dina leverantörer nu!

  1. Det behövs inte en hel hållbarhetsavdelning – vi gör jobbet åt er.

  2. Driv en förflyttning och stanna inte vid rapportering.

  3. Det tar en timma av dina leverantörer – vi gör resten av arbetet – du får en fördjupad rapport.

Vi kommer behöva lite kompletterande information om era tre leverantörer för att starta arbetet. Vi inhämtar informationen i ett möte med er eller via epost.

Kontakta Envolytics Hållbarhetstesta tre leverantörer